Contact

Onze missie - daar staan we voor

Arcade is er in de eerste plaats om te zorgen voor betaalbare huisvesting. Dit staat al vanaf onze oprichting centraal en daar werken we iedere dag aan. In onze missie hebben we dit als volgt verwoord ‘Wij bieden iedereen de kans om betaalbaar en passend te wonen’. 

Kansen benutten

Om dit waar te maken zoeken we actief naar nieuwe mogelijkheden en benutten we kansen die zich voordoen. Waarbij we gericht op zoek gaan naar wat wij als organisatie kunnen bijdragen. We kijken naar wat wel kan en voeren dat ook uit. Als organisatie hebben we een pragmatische insteek. De focus ligt op het ‘draaien van productie’; bezig zijn met datgene waar we onze huurders direct mee helpen. Daarnaast zorgen we er vanzelfsprekend voor dat we voldoen aan wet- en regelgeving. Dit alles doen we met een kleine formatie van ongeveer 50 fte en een flexibele schil die we met name inzetten als de projectenportefeuille groeit.