Contact

Woningcorporatie Arcade en Parnassia gaan een voorbeeldproject voor kwetsbare doelgroep bouwen

Woningcorporatie Arcade en ggz-instelling Parnassia gaan op het woonzorgpark Rosenburg van Parnassia aan de Albardastraat in Den Haag betaalbare sociale huurappartementen ontwikkelen. De appartementen zijn voor kwetsbare mensen met psychische problemen die extra zorgbegeleiding nodig hebben. Onlangs werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Frits Verschoor, bestuurder vastgoed bij Parnassia en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade.

Met de voorgenomen nieuwbouw wil Parnassia in samenwerking met Arcade een kwetsbare doelgroep de gelegenheid bieden uiteindelijk zelfstandig te wonen en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De 138 sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, die niet meer passen binnen een maatschappelijke opvangvoorziening of een voorziening voor beschermd wonen in de stad. Vanwege aangepaste regelgeving is het op dit moment zo dat deze mensen gelijk zelfstandig moeten gaan wonen. Terwijl zij hier vaak nog niet aan toe zijn en nog een tussenstap nodig hebben, daarin voorziet dit project. Met extra (zorg)begeleiding kunnen ze toch zelfstandig wonen in een beschutte wijk met toezicht en op een veilige manier. Na een aantal jaar kunnen zij uitstromen naar een reguliere sociale huurwoning.

Uitstroomvoorziening wonen en zorg

“Het principe van het scheiden van wonen en zorg is bij dit project van toepassing. Waarbij Arcade de woningen ontwikkelt en verhuurt en Parnassia de begeleiding en zorg biedt. Op deze wijze kunnen mensen met psychische problemen goed worden opgevangen en begeleid. In de geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren flink bezuinigd, waardoor deze kwetsbare doelgroep tussen wal en schip viel. Dit project is een uitstroomvoorziening, het is de bedoeling dat de bewoners uiteindelijk uitstromen naar geheel zelfstandige woonruimte en zo volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij”, aldus Frits Verschoor. “Wij voelen ons betrokken bij het welzijn van onze huurders en met name mensen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Daarom zetten wij ons in voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een psychische of lichamelijke beperking. Daarbij is een goede samenwerking met betrokken partijen, zoals gemeenten en zorginstellingen belangrijk. Alleen dan komen dit soort projecten van de grond”, zegt René Lemson. Dit project past binnen de visie van de gemeente op wonen voor deze doelgroep en draagt bij aan de beschikbaarheid van voldoende woningen voor zorgdoelgroepen.

Toewijzing van de woningen

Omdat de woningen bestemd zijn voor een specifieke doelgroep verhuurt woningcorporatie Arcade de woningen niet via het reguliere woonruimte verdeelsysteem. De toewijzing van de woningen wordt gedaan door de gemeente. “Wel sluiten de bewoners een huurcontract af met Arcade en hebben ze dezelfde rechten en plichten als andere huurders van Arcade. Dit geeft al een bepaalde zelfstandigheid in wonen aan. Omdat bij de meeste zorgprojecten de zorginstelling het huurcontract met de corporatie afsluit.”, aldus Lemson.

Over de huurappartementen

Het gaat om 145 woningen - met een huurprijs vanaf circa € 430 tot € 610 - verdeeld over twee gebouwen (B en C). In gebouw B komen 79 woningen, waarvan 10 studio’s, 67 tweekamerappartementen en 2 conciërgewoningen. In gebouw C komen 66 woningen, waarvan 11 studio’s, 54 tweekamerappartementen en 1 conciërgewoning. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het oude landgoed Rosenburg. Het landgoed is eigendom van Parnassia en ondergaat de komende jaren een aantal aanpassingen. Meerdere verouderde gebouwen maken plaats voor nieuwbouw, passend bij het karakter van het oude landgoed.

 

Op het woonzorgpark Rosenburg van Parnassia aan de Albardastraat in Den Haag komen 138 betaalbare sociale huurappartementen voor kwetsbare mensen met psychische problemen die extra zorgbegeleiding nodig hebben.

Deel deze pagina via: