Contact

Inschrijven bij Woonnet Haaglanden. Hoe werkt dat?

Schrijf u in als woningzoekende

Voordat u kunt reageren op sociale huurwoningen, schrijft u zich eerst in bij Woonnet Haaglanden. U krijgt een inlogcode en een wachtwoord. Nadat u bent ingelogd, kunt u op www.woonnet-haaglanden.nl reageren op sociale huurwoningen van alle corporaties uit Haaglanden. 

Vaak moet u wachten op een woning

Hoe lang het duurt voordat u voor een woning in aanmerking komt verschilt per gemeente en per type woning. De regels die gelden bij toewijzing van woningen leest u hier.

Heeft u vragen over het zoeken naar een sociale huurwoning in de regio Haaglanden?

Dan kunt u contact opnemen met Woonnet Haaglanden via (088) 48 87 000. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur tot 17:00 uur. Wilt u uw vraag liever schriftelijk stellen? Vul dan het contactformulier in op de website van Woonnet Haaglanden.

Heeft u vragen over het instellen van uw zoekprofiel?

Dan kunt u contact opnemen met Woonnet Haaglanden via (088) 48 87 000. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur tot 17:00 uur. Wilt u uw vraag liever schriftelijk stellen? Vul dan het contactformulier in op de website van Woonnet Haaglanden.

Laat u niet verleiden tot woonfraude

Reageer alleen zelf rechtstreeks via www.woonnet-haaglanden.nl op een woning. Maak geen gebruik van bemiddelaars of bemiddelingsbureaus. Zij beloven u dat u sneller aan een woning komt. En vragen veel geld om uw papieren - zoals inkomensverklaringen - te vervalsen. Lees hier verder.

Krijgt u een woning aangeboden?

Dan vragen wij u of u deze gegevens wilt uploaden in uw inschrijving op Woonnet Haaglanden. Ook controleren wij uw betaalwaardigheid. Als dit aandacht vereist maken wij met u afspraken hierover.

Andere objecten huren?

Wilt u een vrije sector huurwoning, een bedrijfsruimte, garage of parkeerplaats bij ons huren? Dan hoeft u niet ingeschreven te staan bij Woonnet Haaglanden. 


Veelgestelde vragen over inschrijven

Ik woon in een huurwoning. Als ik mij inschrijf bij Woonnet Haaglanden, hoe lang is dan mijn inschrijfduur?

Woont u in een huurwoning buiten de regio Haaglanden? Dan bent u starter en telt uw inschrijfduur vanaf het moment van inschrijving.

Woont u in een huurwoning binnen de regio Haaglanden? Dan bent u doorstromer en tellen wij de jaren mee die u in uw huidige woning woont. Maar we tellen nooit meer dan 5 jaar mee. Zie voorbeeld 1 en 2.

  • Voorbeeld 1:
    U woont 3 jaar in een huurwoning binnen de regio Haaglanden. Als u zich inschrijft bij Woonnet Haaglanden bent u doorstromer en start u met een inschrijfduur van 3 jaar.

  • Voorbeeld 2:
    U woont 8 jaar in een huurwoning binnen de regio Haaglanden. Als u zich inschrijft bij Woonnet Haaglanden bent u doorstromer en start u met een inschrijfduur van 5 jaar.

 

Ik woon in een koopwoning. Als ik mij inschrijf bij Woonnet Haaglanden, hoe lang is dan mijn inschrijfduur?

Woont u in een koopwoning dan bent u starter. Uw inschrijfduur telt vanaf het moment van inschrijving.


Wat is een duurzaam gemeenschappelijk huishouden?

Staat u met meerdere personen ingeschreven op Woonnet Haaglanden en komt u in aanmerking voor een woning van ons? Dan onderzoeken wij of er wel of geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding ofwel duurzaam samenwonen.

Duurzaam samenwonen
Duurzaam samenwonen houdt in, dat u en de andere persoon of personen blijvend een gezamenlijke huishouding voeren of gaan voeren. Uw samenwoning is op de toekomst gericht en in beginsel van langdurige aard. Wij toetsen bij de woningtoewijzing het aantal personen dat duurzaam tot uw huishouden behoort. Als het aantal personen niet klopt, dan kan dit gevolgen hebben voor de toewijzing.

Welke personen behoren tot de duurzame gemeenschappelijke huishouding?

• de volwassene met wie u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voert of gaat voeren (uw partner)*;
• inwonende (pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar**;
• inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder die onafgebroken in het ouderlijk gezin hebben gewoond of die volgens de basisregistratie personen van uw gemeente niet langer dan zes maanden uitgeschreven zijn geweest;
• inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder die na een uitschrijving van langer dan zes maanden volgens de basisregistratie personen van uw gemeente weer twee jaar ingeschreven staan;
• niet inwonende (pleeg) kinderen** die aantoonbaar weer tot het huishouden gaan behoren (bijvoorbeeld na opname in een inrichting, in verband met gezinshereniging of na een uitspraak van de rechter).

* Staat u als stel met zijn tweeën ingeschreven bij Woonnet Haaglanden en woont u beiden nog thuis? Of staat de medeaanvrager korter op de inschrijving dan de hoofdaanvrager? In beide situaties moet u minimaal één jaar samen ingeschreven zijn om gezien te worden als een duurzaam gemeenschappelijk huishouden.

** In geval van co-ouderschap (na het verbreken van samenwoning, huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunnen de (pleeg) kinderen worden meegerekend bij beide eenouder huishoudens. Het co-ouderschap moet worden aangetoond met een ouderschapsplan (met de daarbij behorende notariële akte indien u niet gehuwd was), gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.

Welke personen behoren niet tot de duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Een huishoudsamenstelling tussen broers, zussen, nichten, neven, overige familieleden, vrienden en kennissen zien wij niet als een duurzame gemeenschappelijk huishouding.