Contact

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen die in een dure sociale huurwoning wonen een eenmalige huurverlaging. Hiermee wil de overheid mensen met een laag inkomen helpen. Huurders die hiervoor in aanmerking komen, krijgen voor 1 april 2021 bericht van ons. U hoeft dus zelf niets te doen.

Wie komt in aanmerking?

Alleen huurders die in een sociale huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen. Of u recht heeft op een huurverlaging, hangt af van de hoogte van uw inkomen in 2019 en de huurprijs zonder servicekosten. We horen van de Belastingdienst welke bewoners in aanmerking komen voor een lagere huur. De Belastingdienst geeft niet uw precieze inkomen aan ons door. Wij horen alleen of u recht heeft op een verlaging. Ook wordt gekeken naar de grootte van uw huishouden.

In het onderstaande tabel kunt u zien u of u in aanmerking komt.
Is dat het geval? Dan krijgt u voor 1 april 2021 bericht van ons. U hoeft dus zelf niets te doen.

Samenstelling huishouden inkomen lager dan kale huur hoger dan
1 persoon € 23.725,- € 633,25
1 persoon met AOW € 23.650,- € 633,25
2 personen € 32.200,- € 633,25
2 personen (minstens 1 in AOW-leeftijd) € 32.075,- € 633,25
3 of meer personen € 32.200,- € 678,66
3 of meer personen (minstens 1 in AOW-leeftijd)  € 32.075,- € 678,66

Is uw inkomen na 2019 lager geworden?

Het kan dat uw inkomen lager is geworden na 2019. Heeft u voor april 2021 geen bericht van ons ontvangen, maar denkt u recht te hebben op een eenmalige huurverlaging? Dan kunt u dat bij ons aanvragen vanaf 1 april 2021 via dit formulier.

Let op: u komt alleen in aanmerking als u voldoet aan deze voorwaarden
- De huurprijs van uw woning zonder servicekosten is hoger dan de bedragen in de bovenstaande tabel.
- Uw gezamenlijk huishoudinkomen is de afgelopen zes maanden lager dan (de helft van) de inkomens die in de bovenstaande tabel staan.
- Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij deze in behandeling. Uw inkomensdaling moet u aantonen bij ons op kantoor. Samen met u loggen wij in met uw DigiD bij de Belastingdienst, het UWV en eventueel uw pensioenfonds. Blijkt uit deze gegevens dat u in aanmerking komt? Dan krijgt u huurverlaging.
- Werkt u niet mee aan het verstrekken van uw gegevens bij ons op kantoor via DigiD? Dan wijzen wij uw verzoek altijd af.

Veelgestelde vragen over eenmalige huurverlaging 2021

1. Waarom krijgen sommige huurders een eenmalige huurverlaging?

In 2021 geldt de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een laag Inkomen. Deze wet betekent dat huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur een eenmalige huurverlaging krijgen.

2. Ik heb geen brief ontvangen over de eenmalige huurverlaging. Kom ik dan niet in aanmerking?

Nee, u komt niet in aanmerking. Volgens de gegevens van de Belastingdienst was uw inkomen in 2019 te hoog. Is uw inkomen na 2019 toch gedaald? Kijk dan bij vraag 3.

3. Mijn inkomen is na 2019 gedaald. Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Ja, u komt in aanmerking als uw inkomen lager is dan de gestelde inkomensgrenzen (zie vraag 4). Is dat het geval en voldoet u aan de voorwaarden die hieronder staan? Dan moet u zelf huurverlaging bij ons aanvragen via dit formulier.

Voorwaarden
Uw inkomen moet minstens zes maanden vooraf aan uw verzoek onder (de helft van) de inkomensgrenzen liggen (zie vraag 4). Het gaat om het totale huishoudinkomen. Bij de berekening telt ook vakantiegeld en eventuele overwerkvergoeding mee.

4. Wat zijn inkomensgrenzen die worden gebruikt?

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging: 

Samenstelling huishouden inkomen lager dan kale huur hoger dan
1 persoon € 23.725,- € 633,25
1 persoon met AOW € 23.650,- € 633,25
2 personen € 32.200,- € 633,25
2 personen (minstens 1 in AOW-leeftijd) € 32.075,- € 633,25
3 of meer personen € 32.200,- € 678,66
3 of meer personen (minstens 1 in AOW-leeftijd)  € 32.075,- € 678,66

5. Mijn inkomen is gedaald maar niet onder de inkomensgrens die geldt voor mijn huishouden. Kom ik toch in aanmerking voor huurverlaging?

Nee, u komt dan niet in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging.

6. Heeft de huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag?

Huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, samenstelling van het huishouden en de hoogte van de huur. Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Klik hier om een proefberekening te maken.

7. Wanneer gaat de huurverlaging in?

Na ontvangst van het huurverlagingsvoorstel gaat uw huurverlaging in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel.

Voorbeeld: U ontvangt van ons in maart een brief met het voorstel, dan gaat uw huurverlaging in op 1 mei.

8. Mag de Belastingdienst mijn gegevens verstrekken?

Ja, de Belastingdienst mag aangeven welke huurders in aanmerking komen voor een huurverlaging. De Belastingdienst geeft niet uw precieze inkomen aan ons door. Wij horen alleen of u recht heeft op een verlaging.

9. Kan ik met terugwerkende kracht huurverlaging krijgen?

Nee, u kunt geen huurverlaging krijgen met terugwerkende kracht.

10. Krijg ik na een huurverlaging weer huurverhoging?

Als u in aanmerking komt voor huurverlaging in 2021 krijgt u geen huurverhoging in 2021. De volgende eventuele huurverhoging is pas in 2022.

11. Waarom moet ik naar het kantoor van Arcade komen?

U kunt uw inkomensdaling alleen aantonen door in te loggen met uw DigiD bij de Belastingdienst, het UWV en eventueel uw pensioenfonds. Deze controle kan alleen plaatsvinden bij ons op kantoor. Daarom maken wij hiervoor een afspraak met u.

Werkt u niet mee aan het verstrekken van uw gegevens bij ons op kantoor via DigiD? Dan wijzen wij uw verzoek altijd af.

12. Is het in verband me corona veilig om bij Arcade langs te komen?

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Ons kantoor is daarom alleen op afspraak geopend. Uiteraard volgen wij tijdens deze afspraak de richtlijnen van het RIVM. Wij verwachten dat ook van u.

13. Ik heb geen DigiD. Kan ik dan toch huurverlaging aanvragen?

Nee, wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als u via uw DigiD uw inkomen kunt aantonen. U krijgt zonder DigiD-check dus geen huurverlaging. Wilt u DigiD aanvragen? Klik hier.

14. Ik woon in een vrije sector huurwoning, kan ik ook huurverlaging aanvragen?

Nee, de huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning.

15. Ik ben ondernemer en mijn inkomen is door corona gedaald. Ik heb nog geen aangifte voor inkomstenbelasting gedaan. Kan ik huurverlaging aanvragen?

Ja, u heeft hiervoor een inkomensverklaring van uw boekhouder nodig. Ook bekijken wij uw btw-aangifte van heel 2020 tot aan de datum waarop u uw verzoek indient. Wij vragen u daarom om via uw DigiD bij ons op kantoor in te loggen bij de Belastingdienst. Alleen dan nemen wij uw verzoek in behandeling.

16. Hoe moet ik mijn huishoudsamenstelling aantonen als ik zelf een aanvraag huurverlaging indien?

Het aantonen van uw huishoudsamenstelling doet u met een uittreksel uit het BRP (Basisregistratie Personen) van uw gemeente. U kunt ons toestemming geven om een uittreksel op te vragen. Dan is dit voor u gratis. Geeft u ons geen toestemming? Dan vraagt u zelf een uittreksel bij de gemeente op. U betaalt dan zelf de kosten.

17. Als mijn verzoek wordt afgewezen, kan ik dan naar de Huurcommissie?

Ja, dat kan binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging. Klik hier voor meer informatie. Het starten van een procedure bij de Huurcommissie kost € 25,-.

18. Krijg ik ook huurverlaging voor mijn parkeerplaats of garage?

De eenmalige huurverlaging is alleen van toepassing op de huurprijs van de woning die u bij ons huurt. De huurprijs van uw parkeerplaats of garage verlagen wij niet. Voor parkeerplaatsen en garages zijn er drie verschillende soorten huurcontracten. Hieronder leggen wij u per contractsoort uit hoe wij de eenmalige huurverlaging toepassen, voor het geval u hiervoor in aanmerking komt.

Contractsoort 1: u huurt bij ons een woning en een parkeerplaats of garage. U heeft hiervoor twee aparte huurcontracten.
Voorbeeld: Voor uw woning betaalt u € 700,00 huur en voor uw parkeerplaats of garage € 50,00. Komt u voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking? Dan verlagen wij de huurprijs van uw woning van € 700,00 naar € 678,66 (bij 3 of meer personen) of naar € 633,25 (bij 1 of 2 personen). De huurprijs van uw parkeerplaats of garage verandert niet en blijft dus € 50,00.

Contractsoort 2: u huurt bij ons een woning en een parkeerplaats of garage. U heeft hiervoor één huurcontract.
Voorbeeld: U betaalt elke maand € 750,00 huur. Deze huur is de prijs voor de woning én de parkeerplaats of garage samen. Uit de huurbeschrijving (die u elk jaar van ons ontvangt) blijkt dat de woning een huur heeft van € 680,00, de parkeerplaats of garage een huur van € 50,00 en u ook € 20,00 aan servicekosten betaalt. Komt u voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking? Dan verlagen wij de huurprijs van uw woning van € 680,00 naar € 678,66 (bij 3 of meer personen) of naar € 633,25 (bij 1 of 2 personen). De huurprijs van uw parkeerplaats of garage verandert niet en blijft dus € 50,00. Ook uw servicekosten worden niet aangepast. Uw nieuwe totale huur in dit voorbeeld wordt dan € 748,66 (bij 3 of meer personen) of € 703,25 (bij 1 of 2 personen).

Contractsoort 3: u huurt bij ons een woning en een parkeerplaats of garage. U heeft hiervoor één huurcontract. Wij betalen aan een andere organisatie elke maand een bepaald bedrag om de parkeerplaats of garage voor u te huren.
Voorbeeld: U betaalt elke maand € 750,00 huur. Deze huur is de prijs voor de woning én de parkeerplaats of garage samen. Wij betalen € 50,00 per maand aan een andere organisatie om voor u een parkeerplaats of garage te huren. Komt u voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking? Dan verlagen wij de huurprijs van de woning. Wij trekken eerst het bedrag van € 50,00 af van uw huurprijs van € 750,00. Over het bedrag van € 700,00 krijgt u dan verlaging naar € 678,66 (bij 3 of meer personen) of € 633,25 (bij 1 of 2 personen). Uw nieuwe totale huur in dit voorbeeld wordt dan € 728,66 (bij 3 of meer personen) of € 683,25 (bij 1 of 2 personen).