Contact

Wilt u iets betekenen voor uw wijk of woongebouw?

Een schone galerij, verzorgde tuinen en prettig contact met uw buren. Wij willen dat uw buurt een plek is waar u met plezier woont. Daar zetten we ons samen met u voor in. Wilt u meedenken? Dat kan op verschillende manieren.

Bewonersparticipatie

Heeft u een goed plan voor uw wijk, waardoor de leefbaarheid verbetert of waarbij buren elkaar helpen en beter leren kennen? Onze medewerkers sociaal beheer denken graag mee bij het beginnen van deze bewonersinitiatieven. Neem contact met ons op. 

Bewonerscommissie

Wij vinden het belangrijk dat huurders inspraak krijgen en achter ons beleid staan. Een bewonerscommissie gaat namens alle andere bewoners van een woongebouw in gesprek met ons. Wij overleggen periodiek met de commissie over uw woongebouw. Onderwerpen die aan bod komen zijn; afrekening servicekosten, schoonmaak, onderhoudsplannen en mogelijk het groenonderhoud. Een bewonerscommissie kan zelf ook onderwerpen aandragen over uw woongebouw. Wilt u deelnemen aan een bewonerscommissie? Of is nog geen bewonerscommissie actief in uw woongebouw en wilt u deze oprichten? Neem contact met ons op. 

Contactpersoon voor uw woongebouw

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie leden. Soms is het lastig om meerdere bewoners te vinden die samen een commissie willen beginnen. Is dat het geval? Dan kunt u ook als contactpersoon van uw woongebouw een waardevolle rol vervullen. Interesse? Meld u bij ons aan.

Vereniging voor Arcadehuurders

Iedere huurder van Arcade kan lid worden van de Vereniging voor Arcadehuurders (VvA). Als lid heeft u inbreng bij de jaarlijkse ledenvergadering. Meer informatie leest u hier.

Huurder in VvE gebouw

Bent u huurder van een appartement in een woongebouw met huur- en koopwoningen? Dan is bewonersparticipatie anders geregeld. Alle eigenaren van de appartementen zijn lid van de VvE. Wij zijn als eigenaar ook lid van de VvE. U kunt als huurder geen lid worden. Gezamenlijk bepalen de leden bij de jaarlijkse VvE vergadering wat aan onderhoud gebeurt in het woongebouw. Wij beslissen mee. Om te zorgen dat wij uw belangen goed vertegenwoordigen werken wij met een huurdersbewonersgroep. Wilt u meepraten over uw woongebouw? Word lid van de huurdersbewonersgroep. Meld u bij ons aan.